ศัพท์รถยนต์น่ารู้ หญิงอ่านได้ ชายอ่านดี !

สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์อยู่เป็นประจำ หรือคนที่มีแพลนจะเปลี่ยนอาชีพไปค้าขายรถยนต์ ควรอ่านบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์รถยนต์น่ารู้มาฝาก ซึ่งคำศัพท์รถยนต์น่ารู้ที่เรานำมาฝากจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาหาคำตอบ พร้อมท่องจำไปพร้อมๆ กันเลย ศัพท์รถยนต์น่ารู้ หญิงอ่านได้ ชายอ่านดี ! ศัพท์รถยนต์น่ารู้ : แรงม้า (Horsepower) แรงม้า หรือที่สากลนิยมย่อเป็น HP เป็นหน่วยวัดกำลังเครื่องยนต์ หนึ่งแรงม้าจะเท่ากับ 75 กิโลกรัมแรงต่อเมตร (kgf ·…