3 วิธีนำเข้าสินค้าจากจีน

เหล่าพ่อค้าแม่ขายที่รับนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ก็คงจะรู้แหล่งที่จะเลือกซื้อสินค้า ทั้งที่เดินทางไปเลือกซื้อเอง หรือกระทั่งการเลือกซื้อในเว็บไซต์ แต่สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นลองนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพรีออเดอร์ หรือการลงทุนนำเข้ามาก่อนแล้วขายทีเดียวก็ตาม แต่สังเกตไหมว่าบางครั้งการขนส่งสินค้าจากจีนก็มีทั้งเร็วและช้า ซึ่งหลานคนไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าเองก็อาจจะไม่ทราบวิธีการนำเข้าสินค้าจีน วันนี้มาดูไปพร้อมกันเลย กับ 3 วิธีนำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนทางอากาศ (ทางเครื่องบิน) เริ่มจากผู้นำเข้าจัดหาบริษัทชิปปิ้งเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับเดินพิธีการศุลกากรและศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องแล้วทำการตัดบัญชีใบขนสินค้าในระบบ Manifest (บัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน) จากนั้นศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าและผู้นำเข้าเป็นผู้ทำการชำระค่าภาษีอากร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นผู้นำเข้าจึงทำการติดต่อคลังสินค้าเพื่อรับของ เมื่อศุลกากรได้อัพเดทวันส่งมอบและปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น “ส่งมอบแล้ว” ผู้นำเข้าจึงนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรและทำการขนส่งต่อไป นำเข้าสินค้าจากจีนทางบก…